Стартер электрический для снегохода BRP Ski-Doo

4500 рублей

DENSO 
- 4280003580
- 428000-3580
Применяемость:
BRP LYNX
- Adventure V-800 (2007-2009)
- Ranger V-800 (2008)
- Yeti Pro V-800 (2007-2011)
- Yeti Pro V-800 (2011-2012)
- Yeti SUV V-800 (2006-2009)

BRP SKi-DOO
- Expedition TUV V-800 (2007-2009)
- Expedition Sport V-800 (2007-2008)
- Legend Touring V-800(2007-2009)
- Skandic SWT V-800 (2007-2012)
- Skandic Tundra V-800 (2007)
- Skandic Tundra LT V-800 (2008-2009)